Direct naar de inhoud

Nederlands als tweede taal > NT2

Inburgering

Bent u nieuw in Nederland en inburgeringsplichtig?

U kunt bij Gilde Educatie terecht voor een inburgeringscursus op onze locaties in Roermond en Weert. Wij verzorgen ook inburgeringscursussen in Panningen en Horst, maar deze zijn alleen voor asielstatushouders.

Gilde Educatie biedt 2 leerroutes aan: de Z-route en de B1-route.

Opleidingen NT2 Inburgeringg

Opleidingsinformatie

 • Z-route

  Kent u het Latijnse schrift niet of niet voldoende, dan start u met de Z-route. U leert Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven tot niveau A1. U volgt 3 dagdelen van 3 uur per week les. De groepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers. De Z-route duurt standaard 90 lesweken. U dient minimaal 800 uur les te volgen. Aan het einde van de cursus heeft u een eindgesprek bij de gemeente. Meestal kunt u direct instromen in een groep. Is er geen plek, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst. U kunt altijd binnen 12 weken starten. Asielstatushouders kunnen in die periode 1 dagdeel per week les volgen in een instroomgroep.

 • B1-route

  Kent u het Latijnse schrift voldoende, dan start u met de B1-route. U leert Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven tot niveau B1. Ook krijgt u lessen over Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). U volgt 4 dagdelen van 3 uur per week les. De groepen bestaan uit maximaal 20 deelnemers. De B1-route duurt standaard 50 lesweken. Hoe lang de cursus daadwerkelijk duurt is afhankelijk van uw niveau, maar ook hoe snel u leert. Aan het einde van de cursus legt u bij DUO examen af voor spreken, luisteren, lezen, schrijven en KNM. Omdat u in een groep gezamenlijk hetzelfde programma volgt, kan het zijn dat wij u op een wachtlijst moeten plaatsen. U kunt altijd binnen 12 weken starten. Asielstatushouders kunnen in die periode 1 dagdeel per week les volgen in een instroomgroep.

 • Gemeente en aanmelding

  Als u inburgeringsplichtig bent, nodigt de gemeente u uit voor een brede intake. U krijgt een gesprek en een toets. Daarna maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan (PIP), waarin staat wat u moet doen om in te burgeren. Bent u asielstatushouder? Dan bepaalt de gemeente welke cursus u doet en waar. De gemeente zal u aanmelden en de cursus betalen. Bent u geen asielstatushouder? Dan mag u zelf kiezen waar u de cursus volgt. U kunt les volgen op onze locaties in Roermond en Weert. U meldt zich zelf aan en dient de cursus zelf te betalen. Mogelijk kunt u geld lenen bij DUO.

  Kijk op www.inburgeren.nl voor meer informatie.

 • Keurmerk Blik op Werk

  Gilde Educatie beschikt over het Blik op Werk keurmerk. Blik op Werk controleert de kwaliteit van aanbieders van inburgeringstrajecten. 

  Blik op Werk keurmerk