BELANGRIJK NIEUWS - CORONA VIRUS!

Gilde Educatie stapt over op onderwijs op afstand

Zojuist, zondag 15 maart, heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de aanpak tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Alle scholen gaan met ingang van morgen dicht voor studenten. Dat betekent dat er geen onderwijsactiviteiten zullen plaatsvinden op alle locaties van Gilde Educatie.

Onze onderwijsactiviteiten gaan we voortzetten, maar dan op afstand en online. We zullen in overleg met ministerie en opdrachtgevers, de continuering van onze dienstverlening en onderwijsactiviteiten bespreken en u over de uitkomsten zo spoedig mogelijk informeren.

Vragen?
Ons centrale informatienummer 088 468 2458 is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Daarnaast kun je ook via mail je vraag stellen: info@gilde-educatie.nl

Hou de informatie op https://www.gilde-educatie.nl/nl/vragen-contact goed in de gaten. Bij veranderingen en nieuwe maatregelen informeren we direct via deze site.

Tot slot
Dit is een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland. We begrijpen dat de maatregelen een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven en flexibiliteit vraagt van iedereen. De gezondheid van onze deelnemers en medewerkers staat voor ons op de eerste plaats. De maatregelen die wij nu nemen hebben niet alleen effect op de bescherming van onze deelnemers en medewerkers, maar ook op de bescherming van de kwetsbare mensen in onze samenleving.

Directie Gilde Educatie
Felix Petit

==============================================================================

 

Gilde Educatie biedt passende scholing voor volwassenen en jongeren, allochtonen en autochtonen. Overdag en ’s avonds. Onze inburgeringscursussen behoren tot de beste in Nederland. We krijgen een mooi rapportcijfer van onze deelnemers. Gilde Educatie heeft het Keurmerk Blik op Werk.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens uw cursus heeft u een mentor die u begeleidt. Wij helpen u met de aanvraag van een lening bij DUO. Ook bij de aanvraag van het inburgeringsexamen helpen wij u. Vijf dagen per week kunt u gebruik maken van ons open leercentrum. Hier leert u onder begeleiding. Overal, ook thuis, kunt u oefenen met ons online taalprogramma.

 

Werk en opleiding

Wilt u werken tijdens uw cursus? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Leren en Werken. Wilt u na of tijdens de cursus een mbo-opleiding/beroepsopleiding volgen? Gilde Educatie werkt samen met Gilde Opleidingen. Dit is een school voor beroepsonderwijs. U kunt naast uw inburgeringscursus de beroepsopleiding NT2-Entree volgen. U leert dan in de praktijk een vak. U heeft met diploma meer kans op een baan of kunt verder leren bij Gilde Opleidingen.

Adviseurs Leren en Werken

Onze adviseurs Leren en Werken adviseren cursisten van Gilde Educatie over hun mogelijkheden op het gebied van opleidingen, werk en vrijwilligerswerk in Nederland. Deze adviseurs bieden de cursisten begeleiding bij het bereiken van hun gewenste doel. Bijvoorbeeld:

  • Begeleiden bij het oriĆ«nteren op werk, studie of vrijwilligerswerk/taalstage.

  • Begeleiden bij het opstellen van een CV /motivatiebrief.

  • Open dagen bezoeken/ meeloopdagen in het MBO regelen.

  • Het eerste contact leggen naar werk of bij aanmelden bij het MBO.

  • Toetsen afnemen.

  • Een brede intake afnemen om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van een cursist.

Maar de adviseurs zijn er ook om vragen van de gemeentes, het MBO, vrijwilligersorganisaties, werkgevers en anderen te beantwoorden. De adviseurs werken met partijen samen met als doel een snellere en betere participatie van cursisten te realiseren, door bijvoorbeeld:

  • De cursisten sneller (eerder) te laten meedoen in de samenleving.

  • Het leren van de taal en het oefenen in de dagelijkse praktijk beter vorm te geven.

  • Te zorgen voor een vloeiende overgang van Educatie naar opleiding of werk.

  • Te zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zich betrokken voelt bij zijn leefomgeving.

Marjon Wiltenburg voor de regio Noord-Limburg: m.wiltenburg@rocgilde.nl    

Fatiha Kiki voor de regio Midden-Limburg: f.kiki@rocgilde.nl  

 

Keurmerk Blik op Werk

Gilde Educatie heeft het Keurmerk Blik op Werk (BOW).

Een school met dit keurmerk biedt kwaliteit, maakt goede afspraken en de cursisten zijn tevreden. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut en wijst u de weg naar gekeurde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis rond duurzame arbeidsparticipatie en inburgering. De missie van Blik op Werk is om de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod te bevorderen en te borgen.

Elk jaar vindt er een audit plaats door BOW. Eind februari 2020 heeft er wederom een BOW-audit plaatsgevonden. We zijn trots te melden dat het deelnemerstevredenheidscijfer voor 2019 een 8,0 is. Meer info is te vinden op de website van Blik Op Werk

U kunt alleen geld lenen van DUO, als u een inburgeringscursus volgt bij een school met een Blik op Werk Keurmerk. Op deze website vindt u meer info over lenen bij DUO.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten zijn hier te downloaden:

1) Klik hier voor het reglement Commissie van Beroep

2) Klik hier voor het Deelnemersstatuut

3) Klik hier voor het Privacyreglement

4) Klik hier voor het Reglement Algemene Klachtencommissie Gilde Educatie

 

OER (onderwijs- en examenreglement)

Het OER maar ook het algemene examenregelement is op te vragen bij de regio-coƶrdinatoren, Laurie Stas en Dylan Smeets. 

 

NT2 mix mensen